برگزاری مجامع عمومی و انتخابات کانون های ده گانه خانه موسیقی که قرار بود از اول مرداد برگزار شود به دلیل اوج گیری دوباره شیوع ویروس کرونا و ممنوعیت برگزاری همایش‌ها و تجمعات فرهنگی به تعویق افتاد.

مجامع عمومی نوبت اول جهت انتخابات کانون های ده گانه خانه موسیقی قرار بود طبق جدول زمانبدی اعلام شده از طریق سایت خانه موسیقی، از اول مرداد برگزار شود که به دلیل شیوع گسترده ویروس کرونا، ممنوعیت تجمعات فرهنگی و لزوم حفظ سلامت اعضای محترم خانه موسیقی به تعویق افتاد.

زمان و مکان برگزاری مجامع عمومی نوبت اول پس از مساعد شدن شرایط متعاقبا اعلام می‌شود.